×

Zásady ochrany osobních údajů eMedovina.cz

https://eMedovina.cz

("Obchod")

Vážený zákazníku,

záleží nám na Vašem soukromí a chceme, abyste se při využívání našich služeb cítil pohodlně a bezpečně. Níže proto uvádíme nejdůležitější informace o pravidlech pro zpracování Vašich osobních údajů a souborů cookies, které náš Obchod používá. Tyto informace byly připraveny v souladu GDPR, tj. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ("Správce")

Ami Honey Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, na adrese: Brazylijska 16B/2, 03-946 Varšava, Polsko; zapsaná v KRS pod číslem 0000266660; REGON 140703894; NIP 1132641423.

OSOBNÍ ÚDAJE A SOUKROMÍ

Pokud máte v úmyslu založit uživatelský účet a využívat naše služby, budete požádáni, abyste nám poskytli Vaše osobní údaje. Vaše data jsou zpracovávána pro níže uvedené účely, vztahující se k fungování Obchodu a poskytování služeb v něm nabízených („Služby”).

Účel zpracování osobních údajů:

Podle toho, co si vyberete, se může jednat o:

poskytování služeb nabízených v Obchodě;

realizace Vašich objednávek;

marketing nabízených služeb, kromě novinek (newsletter);

zasílání novinek (newsletteru).

Podmínky pro zpracování osobních údajů:

kupní smlouva nebo opatření na Vaši žádost směřující k jejímu uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);

splnění naší právní povinnosti, např. související s účetnictvím (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR);

Váš souhlas vyjádřený v Obchodě (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR);

smlouva o poskytování služeb nebo opatření na Vaši žádost směřující k jejímu uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);

náš oprávněný zájem na zpracování údajů za účelem určení, uplatnění nebo obhajoby jakýchkoliv nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);

náš oprávněný zájem na zpracování údajů za účelem vedení přímého marketingu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);

náš oprávněný zájem na zpracování údajů pro analytické a statistické účely (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);

náš oprávněný zájem na zpracování údajů pro průzkum spokojenosti zákazníků (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Poskytování osobních údajů:

dobrovolné, ale v některých případech může být nutné uzavřít smlouvu.

Důsledek neposkytnutí osobních údajů:

V závislosti na účelu, pro který jsou údaje poskytovány:

není možné registrovat se v Obchodě;

není možné využívat služby Obchodu;

není možné nakupovat v Obchodě;

není možné získávat informace o marketingových akcích nebo speciálních nabídkách v Obchodě.

Možnost odvolání souhlasu:

kdykoliv.

Dokud svůj souhlas neodvoláte, zůstává zpracování osobních údajů zákonné.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje budeme zpracovávat pouze v období, ve kterém k tomu máme právo, tj. do doby, kdy:

přestaneme mít právní povinnost, která nás zavazuje ke zpracování Vašich údajů;

zanikne možnost uplatnění nebo obhajoba jakýchkoliv nároků souvisejících se smlouvou uzavřenou mezi Vámi a Obchodem;

odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud byl jeho základem;

bude přijata Vaše námitka proti zpracování osobních údajů - pokud základem pro zpracování Vašich údajů byl oprávněný zájem Správce nebo pokud byla data zpracována pro přímý marketing;

v závislosti na tom, co platí v daném případě a co nastane později.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracování Vašich osobních údajů používáme organizační a technická opatření v souladu s platnými zákony, včetně šifrování připojení pomocí certifikátu SSL.

VAŠE PRÁVA

Máte právo požádat:

o přístup k Vašim osobním údajům;

o jejich opravu;

o jejich výmaz;

omezení jejich zpracování;

o přenos údajů k jinému správci

a zároveň:

vznést kdykoliv námitku proti zpracování Vašich údajů:

o z důvodů souvisejících s Vaší konkrétní situací - v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f (tj. o oprávněných zájmech sledovaných Správcem);

o pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, ve smyslu, v jakém je zpracování spojeno s takovým přímým marketingem.

Pokud chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás.

Pokud máte pocit, že jsou Vaše osobni údaje zpracovávány nezákonně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

COOKIES

Náš Obchod, stejně jako většina webových stránek, používá tzv. cookies. Tyto soubory:

jsou uloženy v paměti vašeho zařízení (počítač, telefon, atd.);

Vám umožňují mimo jiné využívat všechny funkce Obchodu;

nezpůsobují změny v nastavení Vašeho zařízení.

Využitím příslušných možností Vašeho webového prohlížeče můžete kdykoliv:

smazat soubory cookies;

zablokovat používání souborů cookies v budoucnu.

V našem Obchodě jsou soubory cookies využívány z důvodů:

zapamatování informací o Vaší relaci;

statistických;

marketingových;

zpřístupnění funkcí Obchodu.

Chcete-li se dozvědět, jak spravovat soubory cookies, včetně toho, jak je ve webovém prohlížeči vypnout, můžete použít soubor nápovědy Vašeho prohlížeče. Informace na toto téma si můžete přečíst stisknutím klávesy F1 v prohlížeči. Kromě toho lze v závislosti na Vašem prohlížeči na následujících stránkách najít vhodné tipy.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ / SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE

Používáme služby externích subjektů, do kterých mohou být vaše data přenesena. Níže je uveden seznam možných příjemců Vašich údajů:

dodavatel softwaru potřebného k provozování internetového obchodu;

subjekt provádějící dodávku zboží;

poskytovatel plateb;

osoby, které s námi spolupracují na základě občanskoprávních smluv a podporující náš stávající provoz;

subjekt poskytující e-mailový systém;

subjekt poskytující statistické služby;

subjekt pověřené zákazníkem k vyzvednutí zboží jeho jménem;

příslušné veřejné orgány, pokud je Správce povinen poskytnout jim údaje.

KONTAKT SE SPRÁVCEM

Chcete uplatnit svá práva týkající se zpracování osobních údajů?

Nebo se jen chcete zeptat na něco, co souvisí s našimi Zásadami ochrany osobních údajů?

Napište na e-mailovou adresu Správce osobních údajů: info@emedovina.cz