×

Všechny materiály (texty, grafika, fotografie, popisy, loga a další) zveřejněné na webových stránkách eMedovina.cz jsou chráněny autorským právem podle Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze dne 4. července 1994 (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03).

Vlastníkem autorských práv k materiálům zveřejněným na webových stránkách je Ami Honey Sp. z o.o., Brazylijska 16B/2, 03-946 Varšava, Polsko.

Bez předchozího písemného souhlasu vlastníka autorských práv je kopírování, zpracování, používání materiálů a autorských řešení publikovaných na výše uvedeném webu a jejich další šíření zakázáno, bez ohledu na účel a použité médium.

Nerespektování autorských práv bude mít vždy za následek, že vlastník autorských práv uplatní právo domáhat se svých nároků vůči porušovateli u soudu.

Kromě toho budou příslušné orgány činné v trestním řízení informovány o výskytu jednání týkajících se porušování autorských práv vlastníka materiálu zveřejněného na webových stránkách.